Ga naar de inhoud

Wonen

Is wonen een onderwerp voor adviesraden in het sociaal domein?

Zo daar is hij dan… mijn allereerste blog. Vanaf vandaag start ik met de challenge om 4 weken, elke maandag met een filmpje of blog vragen van adviesraden in het sociaal domein te beantwoorden aan de hand van tips en voorbeelden.

Vandaag een vraag over een urgent probleem. In de ruim 12 jaar dat ik adviesraden in het sociaal domein (destijds nog Wmo raden) ondersteun krijg ik steeds vaker de vraag of adviesraden ook over wonen moeten adviseren. Ik hoor leden dan zeggen:

‘Wonen valt onder het fysiek domein, daar gaat onze adviesraad niet over.’

Ik begrijp die uitspraak deels wel. Wat ik ook wel eens hoor is dat adviesraden al veel op hun bord krijgen. Als wonen er dan ‘ook nog bijkomt’ is dat nog een extra thema waarin leden zich moeten verdiepen geven zij aan. Toch denk ik dat ‘wonen’ niet persé een onderwerp is dat ‘erbij’ komt. Het heeft alles te maken met de onderwerpen waarover adviesraden al adviseren zoals Ggz, jongeren of ouderen.

Jongeren: ook jongeren komen moeilijk aan een woonplek. Dit heeft o.a. te maken met de Kwaliteitskortingsgrens (Voor jongeren met een laag inkomen is een huurprijs boven de kwaliteitskortingsgrens te hoog. Wie als 23-minner een zelfstandige woning huurt boven de kwaliteitskortingsgrens, kan géén toeslag krijgen.) In je eentje is dat bijna niet te doen. Helaas zijn er steeds minder woningen met een lage huurprijs en een hypotheek is voor veel jongeren ook een stap te ver. Dit zorgt ervoor dat met name kwetsbare jongeren sneller dak- en thuisloos raken met vaak veel problemen tot gevolg.

Ouderen: ik zal niet alle doelgroepen opsommen maar tot slot nog de ouderen. Hoewel zij vaak wel een woning hebben, zijn er rondom wonen wel degelijk de nodige problemen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen maar hun huis is daarvoor regelmatig onvoldoende geschikt. Er zijn onvoldoende doorstroommogelijkheden. Dit leidt tot hoge kosten voor WMO aanpassingen. Daarnaast is er een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Het ontbreekt vaak aan voldoende aantrekkelijke en betaalbare tussenvormen.

Het is belangrijk om ouderen te betrekken bij dit onderwerp. Wat willen ouderen? Wat maakt dat zij willen blijven wonen waar ze nu wonen? Heeft dat alleen te maken met de gehechtheid aan hun woning? Of zien ze op tegen een verhuizing, tegen het gedoe dat erbij komt kijken? Of zijn er juist andere redenen? Welke oplossingen zien zij?

Datzelfde gesprek kan ook met jongeren, mantelzorgers of met andere doelgroepen gevoerd worden. Wat willen zij? Welke mogelijkheden zien zij? Welke omslachtige regels houden problemen in stand? Als gemeenten en andere partijen, samen met inwoners op zoek gaan naar creatieve mogelijkheden en passende oplossingen is er veel mogelijk. Sommige regelgeving is overbodig en werkt belemmerend. Soms zijn er prachtige initiatieven mogelijk in wijken en buurten die de samenleving mooier maken en verbindend werken. Daarnaast kan het vele thuiswerken nu en in de toekomst leiden tot meer leegstand van kantoren. Die kunnen omgebouwd worden tot woonruimte mits regelgeving niet in de weg staat.

Ik zie een rol voor adviesraden. Wonen is een belangrijke basis om mee te kunnen doen in de samenleving en om zelfstandigheid te vergroten. Als het adviesraden lukt om dit op de kaart te zetten bijvoorbeeld door een ongevraagd advies en daarmee diverse partijen kan stimuleren om zich te verbinden (denk aan gemeenten, zorgorganisaties, wooncorporaties, provincie, instellingen) en samen met inwoners na kan denken over creatieve oplossingen dan kan je als adviesraad initiatieven stimuleren die duurzaam, kwalitatief en toegankelijk zijn waardoor jouw gemeente een (nóg) fijnere plek wordt om te wonen en te leven.

Heb jij een vraag? Laat het me weten via info@anne-willensen.nl. De meest gestelde vragen laat ik terugkomen in mijn blogs, filmpjes of (online) trainingen.

Volgende week behandel ik een vraag over het geven van ongevraagd advies. Als cadeautje voeg ik een voorbeeld toe van een ongevraagd advies over wonen. Dus heb je de intentie om ongevraagd te adviseren over wonen óf wil je, je laten inspireren? Volgende week staat er een voorbeeld voor je klaar! Graag tot dan ;).

Wil je meer tips en voorbeelden ontvangen? Download dan nu gratis de snelgids met 5 bouwstenen voor adviesraden in het sociaal domein of vraag het gratis 1 op 1 coachingsgesprek aan.