Ga naar de inhoud

Wanneer wordt een signaal een ongevraagd advies?

Vorige week schreef ik een blog over het geven van ongevraagd advies. Ik heb daar ook een voorbeeld bijgedaan dat je gratis kunt downloaden.

Diverse leden vroegen me, Anne-Wil, wanneer besluit je om van een signaal een ongevraagd advies te maken?

Veel raden lijken daarmee te worstelen. Is één signaal genoeg om actie te ondernemen? Is één signaal het topje van de ijsberg? Kom je wel of niet in actie?

Wanneer je, als adviesraad een aantal vragen doorloopt kan je sneller beslissen of en zo ja hoe een signaal kan worden opgepakt en welke vervolgstap passend is. Hierdoor heb je een houvast om te bepalen of een signaal voldoende draagvlak heeft om in te brengen bij de gemeente óf om een ongevraagd advies geven.

Voor één van de adviesraden waar ik veel voor werk maakte ik een beslisboom. Een aantal van de stappen die ik daarin had verwerkt heb ik hieronder weergegeven.

Dit kan je als handvat gebruiken voor je eigen adviesraad. Succes!

En mocht je adviesraad of gemeente ondersteuning of advies nodig zijn? Vraag dan een gratis 1 op 1 coachingsgesprek aan of wijs je gemeente op deze mogelijkheid.