Ga naar de inhoud

Mijn verhaal

Mijn naam is Anne-Wil Lensen. Sinds 2009 ben ik als adviseur werkzaam in de zorg en sociaal domein. Daarvoor was ik werkzaam in de zorg en hulpverlening. Ik merkte dat er nog veel te behalen valt als het gaat om medezeggenschap en participatie wanneer praktijk en beleid meer op elkaar aan zouden sluiten.

Er gaat veel geld om in zorg en sociaal domein. Lang niet altijd komt dat ten goede aan (kwetsbare) cliënten en inwoners.

Waarom zet ik me hier graag voor in?

Ik vind het belangrijk dat de mensen waar het om gaat betrokken worden wanneer beleid wordt geschreven, uitgevoerd of geëvalueerd.

Sinds 2009 mag ik dit doen en ik kan zeggen dat het veel tevreden inwoners en cliënten oplevert én overheidsgeld beter wordt besteed. Mensen voelen zich gehoord en in veel gevallen merk ik dat dingen goedkoper kunnen terwijl de kwaliteit verbeterd. Ik ben me ervan bewust dat het idealistisch klinkt maar de praktijk leert dat het kan. Ik vind het super gaaf om daaraan te mogen bijdragen en op die manier de wereld een beetje mooier te maken.

Wil jij je ook inzetten voor participatie en medezeggenschap?

PS: Wil je weten waarom ik adviesraden (niet) belangrijk vind? Lees hier mijn blog.